Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 50  pokazuj  pozycji

APT/ZP-38/2023 świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-28 2023-08-09 09:00 2023-11-10
RT/ZP-36/2023 CZĘŚĆ 1 – Usługa remontu transportera łańcuchowego kanałowo – wznoszącego TR1 zamontowanego na linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu CZĘŚĆ 2 - usługa wymiany (dostawa +montaż) taśm w przenośnikach taśmowych TR 115-00, TR 302-00, TR 032-00 zamontowanych na linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-21 2023-06-29 09:00 2023-08-28
ZO/ZP-35/2023 usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem i załadunkiem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-12 2023-06-22 09:00 2023-08-22
ZO/ZP-32/2023 świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem i załadunkiem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-26 2023-06-07 09:00 2023-08-22
OPO/ZP-33/2023 sukcesywny zakup i dostawa ogumienia samochodowego, przemysłowego i rolniczego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul Grudziądzka 159 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-24 2023-06-06 09:00 2023-08-18
TO/ZP-30/2023 usługa transportowa na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Toruniu, ul. Kociewska 37/53 w podziale na 2 części Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-19 2023-05-30 09:00 2023-06-15
KORET/ZP-28/2023 dostawa koszy ulicznych typu Retro Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-15 2023-05-23 10:00 2023-06-02
OPO/ZP-27/2023 sukcesywny zakup i dostawa ogumienia samochodowego, przemysłowego i rolniczego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul Grudziądzka 159 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-28 2023-05-15 10:00 2023-06-02
KO/ZP-26/2023 dostawa koszy ulicznych typu Din i Retro Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-19 2023-04-27 10:00 2023-05-26
POM/ZP-23/2023 oczyszczanie mechaniczne jezdni na terenie miasta Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-04 2023-04-12 09:00 2023-05-24
POM/ZP-16/2023 oczyszczanie mechaniczne jezdni na terenie miasta Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-14 2023-03-22 09:00 2023-04-24
POM/ZP-14/2023 oczyszczanie mechaniczne jezdni na terenie miasta Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-27 2023-03-08 09:00 2023-04-24
UP/ZP-7/2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ewentualnych ich zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-24 2023-03-10 09:00 2023-04-17
CZ/ZP-11/2023 Zakup części zamiennych do samochodów, zamiatarek, pługów i posypywarek, opon do ładowarek, opon samochodowych, traktorowych i specjalnych, środków smarujących, preparatu Ad Blue oraz filtrów samochodowych i do maszyn specjalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-21 2023-03-24 10:00 2023-06-07
MS/ZP-9/2023 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie połączeń studni gazowych z modułem pompującym na składowisku odpadów inne niż niebezpieczne – ZUOK przy ul. Kociewskiej 53 w Toruniu. W ramach zadania zrealizowany będzie remont przewodów ssących biogazu (połączeń studni gazowych z modułem pompującym) na odcinkach pomiędzy studniami gazowymi a modułem pompującym wraz z dostosowaniem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-15 2023-03-08 10:00 2023-03-22
AO.ZP-2.2023 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na trasie odcinka autostrady A-1 od miejscowości Grudziądz do miejscowości Grabowiec położonym na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz opróżnianie i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowego położonych na terenie ZUOK. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-04 2023-01-13 09:00 2023-04-26
AZ/ZP-35/2022 Mechaniczne odśnieżanie ulic i dróg osiedlowych na terenie miasta Torunia przy użyciu koparko-ładowarki z pługiem lub innego porównywalnego sprzętu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-28 2022-11-10 10:00 --
PN/ZP-31/2022 Dostawa pojemników na odpady. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-04 2022-10-14 10:00 --
ZO/30/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na załadunku, odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty, stanowiące frakcję podsitową mineralno-biologiczną pochodzącą z mechanicznej obróbki niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych w postaci frakcji podsitowej mniejszej niż 80 mm. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-29 2022-10-07 09:00 2023-01-17
DK/17/2022 DOSTAWA KONTENERÓW NA ODPADY Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-25 2022-08-10 10:00 2022-09-08
TZ/11/2022 TRANSPORT ZIEMI NA TERENIE ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZUOK) W TORUNIU UL. KOCIEWSKA 37/53 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-03 2022-06-14 08:00 2022-06-23
NH/10/2022 Przedmiotem postępowania jest usługa naprawy układu jezdnego ładowarki gąsienicowej Hanomag L 700 D rok produkcji 1993. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-27 2022-06-08 12:00 2022-06-23
ZO/9/1/2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-12 2022-05-23 08:00 2022-06-24
DCZ/1/7/2022 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-13 2022-04-21 08:00 2022-05-16
UTZ/8/2022 TRANSPORT ODPADÓW I ZIEMI NA TERENIE ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZUOK) W TORUNIU Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-07 2022-04-15 09:00 2022-05-16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa