Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 99  pokazuj  pozycji

MIE/ZP-52/2023 Usługi portierskie oraz dozoru osób i mienia wraz z systemem antynapadowym z patrolem interwencyjnym w 2024 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-28 2023-12-06 09:00 --
UCP/ZP-57/2023 Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej na teranie miasta Torunia. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-28 2023-12-08 09:00 --
POJ/ZP-55/2023 dostawa nowych pojemników do zbierania odpadów wykonanych z metalu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-22 2023-12-05 09:00 --
DPP/ZP-54/2023 Dostawa paliw płynnych w 2024 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-17 2023-12-01 10:00 --
DW/ZP-53/2023 dostawa worków do gromadzenia odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych typu LDPE oraz worków do gromadzenia odpadów poremontowych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-14 2023-12-01 09:00 --
RS/ZP-51/2023 Rozbudowa Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Zakładzie Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Toruniu mające na celu podniesienie rzędnej składowiska. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-06 2023-11-21 09:00 --
AZ/ZP-45/2023 Mechaniczne odśnieżanie ulic i dróg osiedlowych na terenie miasta Torunia przy użyciu koparko - ładowarki z pługiem lub innego porównywalnego sprzętu. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-24 2023-12-05 10:00 --
AZ/ZP-49/2023 Usługa polegająca na załadunku i transporcie śniegu we wskazane miejsce z terenu miasta Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-24 2023-11-29 09:00 --
AZ/ZP-44/2023 Zimowe utrzymanie chodników komunalnych i dróg rowerowych na terenie miasta Torunia w sezonie zimowym 2023/2024 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-24 2023-11-29 10:00 --
PDWLUB/ZP-50/2023 Realizacja usługi odbioru odpadów szkła z posesji zamieszkałych z terenu całej Gminy Lubicz oraz tworzyw sztucznych, metali i papieru z posesji zamieszkałych w zabudowie rozproszonej na terenie Gminy Lubicz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-23 2023-10-31 09:00 --
AZ/ZP-47/2023 Zimowe utrzymanie dróg polegające na mechanicznym odśnieżaniu samochodami ciężarowymi z pługiem na terenie miasta Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-23 2023-11-27 09:00 --
AZ/ZP-48/2023 Zimowe utrzymaniu ulic i placów na terenie miasta Torunia, polegające na mechanicznym odpłużaniu i/lub uszorstnianiu przy użyciu ciągnika z rozsypywarką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-23 2023-11-22 09:00 --
AZ/ZP-46/2023 Ręczne odśnieżanie i uszorstnianie chodników, placów, zespołu staromiejskiego, strefy płatnego parkowania na terenie miasta Torunia w sezonie zimowym 2023/2024 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-23 2023-11-23 10:00 --
RS/ZP-43/2023 Rozbudowa Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Zakładzie Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Toruniu mające na celu podniesienie rzędnej składowiska. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-12 2023-10-27 09:00 --
DPP/ZP-42/2023 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W OKRESIE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2023 r. do 31 GRUDNIA 2023 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-12 2023-09-21 10:00 --
RS/ZP-21/2023 Rozbudowa Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Zakładzie Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Toruniu mające na celu podniesienie rzędnej składowiska. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-28 2023-10-04 09:00 --
ZO/ZP-40/2023 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem i załadunkiem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-22 2023-09-04 09:00 --
DNP/ZP-41/2023 Dostawa nadwozia piaskarki do zimowego utrzymania dróg wraz z pługiem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-18 2023-08-29 09:00 --
DPP/ZP-39/2023 Dostawa paliw płynnych w IV kwartale 2023 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-21 2023-08-29 10:00 --
POJ/ZP-37/2023 Dostawa pojemników na odpady. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-30 2023-07-13 10:00 --
DPP/ZP-34/2023 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W OKRESIE 01-31 LIPCA 2023 ROKU. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-06 2023-06-15 10:00 --
DS/ZP-29/2023 Zakup pojazdów specjalistycznych – 6 pojazdów bezpylnych, 3 pojazdów hakowych, 2 pojazdów skrzyniowych CNG, 2 pojazdów koszowych CNG, 1 zamiatarki samobieżnej CNG. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-26 2023-06-26 10:00 --
DPP/ZP-31/2023 Dostawa paliw płynnych w III kwartale 2023 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-24 2023-06-12 10:00 --
BEZP/ZP-25/2023 Wynajem 3 pojazdów bezpylnych o DMC 26 Mg. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-14 2023-04-24 09:00 --
POM/ZP-24/2023 Pozimowe ręczne doczyszczanie ulic na terenie miasta Torunia. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-06 2023-04-17 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa